Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych

Strona główna      Władze PSNT


    

POLSKIE STOWARZYSZENIE
NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH
ZARZĄD KRAJOWY

78-400 Szczecinek
ul. Kołobrzeska 4b/5
tel. kom. 663 063 742 

ZARZĄD
Prezes Zarządu

dr Leszek Pawelski
Sekretarz

mgr Marek Kazimierowicz
Skarbnik
 
mgr Bożena Szabłowska
Rzecznik prasowy

mgr Bogdan Urbanek
 
KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący
 
mgr inż. Piotr Skoczylas
Członek

mgr inż. Halina Cygan
Członek
 
mgr Romuald Witczak  
 
KRS
0000215792
ZARZĄD
PREZES
dr Leszek Pawelski 
Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku - mgr fizyki, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.
Były dyrektor Miejskiego Zakładu Doskonalenia Nauczycieli Obsługi Szkół i Przedszkoli w Szczecinku.
W latach 1979-2002 wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr1 w Szczecinku, dyrektor SP 3 w Szczecinku i dyrektor Gimnazjum nr 1 w Szczecinku.
Nauczyciel akademicki. Uczestnik stażów zagranicznych w ramach programu Socrates-Arion, organizator pobytów stażowych dla zarządzających oświatą z Europy Zachodniej.
Autor ponad stu publikacji i artykułów, współautor 4 książek.
Zainteresowania: organizacja i zarządzanie oświatą, doskonalenie nauczycieli.

SEKRETARZ

mgr Marek Kazimierowicz
Absolwent Wydziału Matematyki Fizyki i Techniki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze - kierunek wychowanie techniczne. Nauczyciel dyplomowany, ekspert komisji kwalifikacyjnej/egzaminacyjnej w zakresie techniki, informatyki, zarządzania oświatą ds. stopni awansu zawodowego nauczycieli. Posiada II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania techniki. Absolwent studiów podyplomowych: Nadzór Pedagogiczny z Elementami Ewaluacji; Menedżerskie Zarządzanie Placówką Edukacyjną; Zastosowanie Technik Komputerowych.
Były wicekurator oświaty, dyrektor delegatury kuratorium oświaty oraz wicedyrektor Gimnazjum nr 5 w Lubinie. Doktorant Instytutu Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.
Autor wielu publikacji z zakresu awansu zawodowego nauczycieli, nadzoru pedagogicznego, reformy systemu edukacji, organizacji i zarządzania, zamieszczonych w wydawnictwach ogólnopolskich. Autor innowacji pedagogicznej.

SKARBNIK
mgr Bożena Szabłowska
Nauczyciel dyplomowany biologii, posiada II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania biologii. Wicedyrektor Gimnazjum nr 1 w Szczecinku,  dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku. Autorka wielu publikacji z zakresu nauczania biologii oraz zarządzania oświatą. Organizatorka i realizatorka wymiany zagranicznej w ramach współpracy miast partnerskich Polski i Francji.

RZECZNIK PRASOWY
mgr Bogdan Urbanek
Nauczyciel i dziennikarz, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel dyplomowany języka polskiego, doradca metodyczny, ekspert komisji kwalifikacyjnej/egzaminacyjnej w zakresie przedmiotów humanistycznych ds. awansu zawodowego nauczycieli. Autor ponad stu publikacji na temat metodyki pracy pedagogicznej i funkcjonowania systemu oświatowego w Polsce w pismach lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich oraz wydawnictwach zwartych, autor zbioru legend Ziemi Szczecineckiej - "W grodzie gryfa i jesiotra".
Nauczyciel - innowator, pomysłodawca i twórca wielu modernizacji programowych w ramach edukacji regionalnej, europejskiej i medialnej.


KOMISJA REWIZYJNA
PRZEWODNICZĄCY
mgr inż. Piotr Skoczylas
Absolwent Politechniki Poznańskiej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania Oświatą, studia licencjackie w zakresie języka niemieckiego oraz seminarium doktorskie w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
W latach 1996-98 - Dyrektor College Handlowy w Szczecinku.Od 1989 roku nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 1 w Szczecinku.Od 1998 roku Dyrektor Ośrodka Językowego Kształcenia Ustawicznego w Szczecinku.
Pomysłodawca i założyciel EUROKLAS. Współpracuje z ośrodkami szkolno-naukowymi w Polsce i zagranicą m. in. z Niemieckim Instytutem Języków i Gospodarki w Szczecinie, Berufsfachschule Greifswald GmbH w Niemczech, Wschodnioeuropejskim Instytutem Kształcenia w Greifswald w Niemczech.
Uczestnik dwóch Wizyt Studyjnych organizowanych w ramach programu Socrates - ARION w Niemczech (Dusseldorf) oraz Austrii (Wiedeń).
Współzałożyciel w Szczecinku Filii Wyższej Szkoły Kupieckiej z Łodzi.
Koordynator i organizator szkolnego programu UE Socrates - Comenius.

CZŁONEK

mgr inż. Halina Cygan
Absolwentka Politechniki Łódzkiej - mgr inż. chemii.
Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Chemii, Informatyki, Organizacji i Zarządzania oraz Nadzoru Pedagogicznego z Elementami Ewaluacji.
Nauczyciel dyplomowany, egzaminator sprawdzianu w sześcioletniej szkole podstawowej, ekspert komisji kwalifikacyjnej/egzaminacyjnej w zakresie chemii i technologii spożywczej, nadzoru pedagogicznego z elementami ewaluacji, teoretycznych przedmiotów zawodowych, informatyki i zarządzania oświatą.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie.
Autorka kilku szkolnych programów autorskich, szkolnych innowacji pedagogicznych oraz artykułów i publikacji.

CZŁONEK

mgr Romuald Witczak
Absolwent 3-letniego Studium Reżyserów Teatrów Amatorskich w Lublinie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze.Z pierwszego zawodu drukarz, wieloletni pracownik i kierownik zakładów poligraficznych.
Równocześnie z pracą zawodową głęboko zaangażowany w działalność społeczną w zakresie pracy kulturalno - oświatowej, głównie jako opiekun i reżyser licznych młodzieżowych zespołów teatralnych.
Autor ponad 500 artykułów prasowych.
Nauczyciel m.in. przedmiotów zawodowych (poligrafia) w szkole zawodowej. Nauczyciel konsultant w ODN w Jeleniej Górze. Założyciel i redaktor naczelny miesięcznika "Kurenda" i kwartalnika "Oświata pod Śnieżką", sekretarz redakcji w miesięcznikach "Dyrektor Szkoły", "Nowe w Szkole", "Gospodarka w Sudetach". Autor kilku popularnych przewodników po Sudetach ("Karkonosze" - obecnie V wydanie). Współautor książki "Jak stworzyć dobrą gazetkę szkolną?". Wykładowca przedmiotu "edukacja regionalna" w Kolegium Karkonoskim.